• İşaretleme yöntemi ile paratiroid ameliyatı
    İşaretleme yöntemi ile paratiroid ameliyatı
  • Paratiroid bezler
    Paratiroid bezler

Yeşim Erbil - eniyihekim.com