İletişim

Adres: Abdi İpekçi Caddesi No: 57, Reasürans İş Hanı 1, Kat 3, Nişantaşı / İstanbul

Telefon: 0535 642 07 73MTK’leri tiroid kanserlerinin %5-10’unu oluşturur. MTK’lerinin %25’i ailevidir yani genetik geçişlidir. Bunlara çok genç yaşta tanı koyulur. Tümör hücreleri kalsitonin sentezler. Ayrıca kalsitonin dışında somatostatin serotonin de sentezleyebilirler. Serum kalsitonin ölçümü tanıda ve izlemde çok değerlidir. İğne biyopsisi ile olguların %80’ine tanı koyulabilir.Tiroid Hastalıkları Videoları


Yeşim Erbil - eniyihekim.com