Hashimato hastalığında “lazer tedavisi”

Lazer tedavisi pek çok alanda uygulanmaktadır. “low level lazer” uygulamalarında anti enflamatuar ve kanlanmayı arttırıcı etkilerden yararlanılmaktadır. 2014 yılında yapılan iki çalışmada Hashimato tiroidit hastalarında lazer tedavisinde umut verici sonuçlar elde edilmiştir. 10 seans olarak uygulanan lazer tedavisi sonucunda hastalar 1 yıl takip edilmiş ve aşağıda sıralanan sonuçlar elde edilmiştir. Biz de hastalarımızda benzer sonuçları görmekteyiz.

  • Kullanılan tiroid hormonu ilacının kesilebilmesi
  • İlacın dozunun azaltılabilmesi
  • Hastalığın ilelemesinin durdurulabilmesi
  • Hastalığın ilerlemesinin yavaşlatılabilmesi

Hashimato tiroidit hasalarında her geçen yıl hastalık ilerlemekte ve hastalar genellikle yüksek doz tiroid hormonu kullanmak zorunda kalmaktadır. Lazer tedavisi bu sonuçlara bakıldığı zaman, hastalığı kontrol altına almada umut verici bir yöntemdir. 

 


Yeşim Erbil - eniyihekim.com