Contact

Address: Abdi İpekçi Caddesi No: 57, Reasürans İş Hanı 1, Kat 3, Nişantaşı / İstanbul

Phone: 0535 642 07 73

 • Endokrin Hastalıklarında Hasta Güvenliği
 • Kılavuzlar çözüm mü çözümsüzlük mü?
 • Cerrahi Endoskopi
 • Meme Hastalıklarında Görüntüleme
 • Endokrin Cerrahide Olağandışı Olgular
 • Ortak Girişimsel İşlemler
 • Ameliyatı Yapanlar ve Yaptıranlar
 • Olgularla Tiroid hastalıkları ve Boyun Anatomisi
 • Cerrahiye Başlarken
 • Sıklıkla Uyguladıklarımız-2
 • Sıklıkla Uyguladıklarımız-1
 • Cerrahide Temel Eğitim
 • Sorularla Endokrin Cerrahisi
 • Endokrin Cerrahide Diyalog
 • Olgularla ortak sorunlara çözümler: Gastrointestinal hastalıklar