İletişim

Adres: Abdi İpekçi Caddesi No: 57, Reasürans İş Hanı 1, Kat 3, Nişantaşı / İstanbul

Telefon: 0535 642 07 73

Adrenal bezler (Böbrek üstü bezleri)

Adrenal bezler adından da anlaşıldığı üzere böbreklerin üzerine yapışık bulunur.


Ağırlıkları 4 gr kadardır.


Çok küçük olmalarına karşın vücudun tüm sistemini ayarlayan hayati önemi olan hormonları salgılarlar.

 

Adrenal bez hormonları

Adrenal bezin bir diğer adı “sürrenal bez”dir.


Adrenal bezin 2 tabakası vardır. Korteks ve Medülla.


Korteks tabakasından Aldosteron, Glikokortikoid (kortizon hormonu) ve seks hormonları salgılanır.


Medulla tabakasından ise adrenaln/noradrenalin salgılanır.


                                                     


Yeşim Erbil - eniyihekim.com